Little monster

"Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół"

- (via aaliszjaa)

(Źródło: madrzezyjmy, via mituraa)

(Źródło: d-i-a-b-o-l-i-s-m, via pogrzebana-nadzieja)