Little monster

"Sztuką nie jest za­pom­nieć i odejść. Sztuką jest prze­baczyć i żyć obok te­go, który pot­ra­fił Cię zranić"

Jedna z większych życiowych przykrości: moment, w którym rezygnuje z Ciebie ktoś, z kogo Ty nie potrafisz.

(Źródło: znienawidzenie, via smutneoczy)

"„Nie lubię kiedy ktoś coś, a potem nagle nic.."

- (via jestemchoraumyslowo)

(Źródło: landrynkowypotworek, via kiss-building-up-my-pain)